PRENOS PRAVIC

LATINSKO-SLOVENSKI SLOVAR
FRAN WIESTHALER 

 

 
S 1. 1. 2024 so bile pravice za slovar
z Založbe KRES prenesene na ZRC SAZU!


Od tega trenutka dalje ima ZRC SAZU ekskluzivo pravico do

* prodaje posameznih zvezkov in/ali kompletov slovarja 
- priporočena cena je 600,00 € za nakup kompleta

* vsebine vseh šestih (6) zvezkov slovarja

* objave v odprtem dostopu pod katerokoli od licenc CC
- pričakovati je, da bo delo digitaliziorano v petih letih

 

Vsem kupcem in uporabnikom Latinsko-slovenskega slovarja se zahvaljujemo za zaupanje, nakup in vse pohvale, ki smo jih bili deležni predvsem na vsebinski del, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine.

Založba KRES in kupiknjigo.si