mlv

1. Organizator

Organizator nagradne igre »MALI LUNIN VRAN« je Založba KRES d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KRES).

2. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo: 
otroci, mlajši od 10 let pod zastopstvom osebe starejše od 18 let, ki sme po zakonu in ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni akciji sodelujočo mladoletno osebo zastopati, (v nadaljevanju zastopnik) in so državljani RS s stalnim ali začasnim prebivališčem na ozemlju RS.

3. Način sodelovanja

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki v času od 01.10. do vključno 30.11.2015 po e-pošti na kupi.knjigo@gmail.com ali info@zalozba-kres.si pošljejo svojo ilustracijo na temo slikanice MALI LUNIN VRAN ali jo delijo na Facebook strani Založbe KRES (https://www.facebook.com/kres.zalozba) ali kupiknjigo.si (https://www.facebook.com/kupiknjigo.si).

Pri uporabi tehnik in barv za barvanje sličic ni omejitev.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo z eno pobarvano sličico in je upravičen zgolj do 1 nagrade iz nagradnega sklada. Skupinska dela niso veljavna.

Oddane vsebine, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, bodo izločene iz nagradne igre.

Oddane vsebine KRES lahko uporabi tudi za svoje reklamne potrebe. Zato pa vsem sodelujočim daje 30% popusta za nakup katerihkoli knjig Založbe KRES v spletni knjigarni www.kupiknjigo.si. V ta namen bo vsak sodelujoči ob oddaji slikovnega materiala dobil bon-kodo za uveljavljanje le tega po elektronski pošti. (Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 041 638998)

4. Nagradni sklad

5 otroških slikanic MALI LUNIN VRAN 

5. Nagrajenci

01.12.2015 bodo predstavniki organizatorja med vsemi sodelujočimi naključno izžrebali 5 (pet) otroških risbic (ilustracij) po lastnem izboru, ki bodo prejeli eno od slikanic. Nagrajenci bodo na spletnem mestu www.kupiknjigo.si objavljeni najpozneje 06.12.2015.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

6. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradah, pogojih in načinu prevzema nagrad obveščeni po elektronski pošti na e-naslov, s katerim so se prijavili v nagradno igro. Prijavitelj mora najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejetja elektronskega obvestila o nagradi, organizatorju pisno po elektronski pošti sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade, navesti ime in starost otroka, ki je risbico narisal ter podatke starša oz. zakonitega zastopnika (ime, priimek, naslov, številka pošte ter pošta).

KRES na podlagi podatkov preveri upravičenost nagrajenca do nagrade glede na pogoje, navedene v 2. točki. Če se prijavitelj ne odzove v 3 delovnih dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov izgubi pravico do prejema nagrade. KRES je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca.

KRES si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

*   se prijavitelj ne odzove pravočasno na obvestilo,
*   se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
*   se ugotovi, da je prijavitelj v nagradni igri ravnal v nasprotju s pravili in pogoji.

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren prijavitelj sam.

Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti, na naslov, katerega bodo sporočili po elektronski pošti.

7. Davki

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. 

8. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri prijavitelj dovoljuje, da KRES zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev.

Posredovane podatke za potrebe nagradne igre hrani KRES in se zavezuje, da jih bo  varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas, ki ga določa informacijska pooblaščenka.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členih 4., 5., in 6., ne bodo posredovani, sodelovanje na nagradni akciji ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Prijavitelj dovoljuje KRESU, da se, če je sodelujoči, katerega zastopnik je, nagrajen, podatki sodelujočega (ime, priimek, starost in kraj bivanja) objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti KRESA.

9. Odgovornosti organizatorja

KRES ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

*   nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
*   vsakršne posledice, ki bi jo prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

KRES ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

10. Splošne določbe

Nagradna akcija poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sta prijavitelj in sodelujoči seznanjena in se strinjata s pravili in pogoji nagradne igre. Šteje se, da prijavitelj s poslanim e-sporočilom soglaša s pravili in pogoji nagradne igre. 

Pravila o sodelovanju so na voljo od 01.10.2015 do 30.11.2015 na spletni strani www.kupiknjigo.si, po zaključku nagradne igre pa na sedežu KRESA.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so prijavitelj, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

KRES si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali celo konča nagradno igro.

KRES si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pravil le-te objavil na spletni strani www.kupiknjigo.si.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja na naslov: kupi.knjigo@gmail.com.

Organizator: Založba KRES d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana, 29.09.2015