Umrl je Kajetan Gantar  ( * 11. oktober 1930   † 16. junij 2022)

KG

V četrtek 16.6.2022 se je od svojega akademskega življenja poslovil akademik dr. Kajetan Gantar.

Akademik Kajetan Gantar, klasični filolog, eden največjih slovenskih intelektualcev svoje generacije, avtor treh avtobiografskih knjig, je bil dolgoletni profesor za latinski in grški jezik in književnost na Filozofski fakulteti, se je v slovensko kulturno zgodovino zapisal tako z veličastnim prevajalskim opusom kot tudi z izčrpnimi spremnimi študijami. Za svoje delo je februarja letos prejel veliko Prešernovo nagrado. Prispevek Kajetana Gantarja k slovenskemu poznavanju antične književnosti in filozofije je neprecenljiv. 

Nas vse pri Založbi KRES pa veže z njim dolgoletno sodelovanje pri oživitvi projekta Fran Wiesthalerjevega velikega Latinsko-slovenskega slovarja, katerega smo začeli načrtovati skupaj. V podporo velikemu projektu je ob izdaji prvega zvezka slovarja optimistično in spoštljivo zapisal:

"Še vedno pa je ostajala odprta možnost, da Wiesthalerjev slovar vendarle izide v celotnem prvotno zasnovanem obsegu. Seveda pomeni to v današnjih časih, ki so humanistiki vse prej kot naklonjeni, z založniškega zornega kota izredno tveganje. Zato je tem bolj razveseljiva pripravljenost Založbe Kres, ki je dala pobudo in pokazala pogum, da izpelje ta veliki slovarski podvig do konca. Posebno priznanje gre pri tem direktorici založbe, gospe Selini Ambrož, in svetovalcu zalożbe, gospodu Dušanu Drolcu, ki je bil od vsega začetka animator in spiritus movens zamisli o revitalizaciji Wiesthalerjevega slovarja."

Hvala za vso vašo podporo, pomoč, sodelovanje in svetovanje. 

POČIVAJTE V MIRU,

gospod Kajetan Gantar