VSEM VAM, našim zvestim prijateljem, smo za mesec april, pripravili 4 akcije! 

 

 

Pri nakupu knjig iz založniškega programa  Založbe KRES podarjamo:

 

₀₂. ₐₚᵣᵢₗ ₋ ₘₑdₙₐᵣₒdₙᵢ dₐₙ ₖₙⱼᵢg zₐ ₒₜᵣₒₖₑ

vsem včlanjenim kupcem med 02.04.2022 in 09.04.2022  40 % popusta*

₁₆. ₐₚᵣᵢₗ ₋ Dₐₙ ₖₙⱼᵢžₙᵢčₐᵣⱼₑᵥ ᵢₙ ₂₀. ₐₚᵣᵢₗ ₋ Dₐₙ ₛₗₒᵥₑₙₛₖₑ ₖₙⱼᵢgₑ

vsem knjižnicam** za popolnitev knjižnih polic med 16.04.2022 in 22.04.2022 od 10 % do 30 % popusta*

₂₁. ₐₚᵣᵢₗ ₋ Dₐₙ ᵥᵣₜcₑᵥ ᵢₙ ₂₃. ₐₚᵣᵢₗ ₋ ₛᵥₑₜₒᵥₙᵢ dₐₙ ₖₙⱼᵢgₑ

vsem vrtcem** med 20.04.2022 in 25.04.2022  od 10 % do 40 % popusta*

₂₇. ₐₚᵣᵢₗₐ ₋ Dₐₙ ₒ₍ₜᵣₒšₖₑ₎F₍ₐbᵤₗₑ₎***

vsem individualnim kupcem med 27.04.2022 in 30.04.2022 od 10 % do 25% popusta*

*Cene s popusti bodo vidni na dan začetka akcije in/ali registracije kupca!

**Knjižnice in vrtci nas lahko kontaktirajo tudi na info@zalozba-kres.si ali 041 638998!

***Predračuni in dostave knjig po prvomajskih praznikih!

 

Vaša

Založba KRES in e-knjigarna kupiknjigo.si